Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Crisis & The Informal Economy - Gender

WIEGO – Women in Informal Employment Globalizing & Organizing

Direct Link to Full 4-Page Executive Summary:

COVID-19 Crisis - Executive Summary - July 2021 - web_0.pdf

Извор: WUNRN – 19.08.2021

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар