Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

UN Human Development Report 2020

Human Development Reports (undp.org)

Country Index Rankings: Latest Human Development Index Ranking | Human Development Reports (undp.org)

Download Human Development Report 2020 | Human Development Reports (undp.org)

UN HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2020 – UNDP

English

Извор: WUNRN – 02.09.2021

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар