Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Power & Promise of Feminist Movements: Report for Philanthropy

Direct Link to Full 44-Page 2022 Publication:

Lighting the Way: A Report for Philanthropy on the Power and Promise of Feminist Movements (bridgespan.org)

Извор: WUNRN – 07.06.2022

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар