Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Corruption Perceptions Index 2021 - Transparency International - Country Rankings

Direct Link to Full 22-Page Transparency International Report:

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2021_Report_EN-web.pdf

Извор: WUNRN – 02.11.2022

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар