Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Human Rights of Older Women: The Intersection Between Ageing & Gender

22-PAGE INDEPENDENT EXPERT  REPORT TO THE UN GENERAL ASSEMBLY

Additional NGO HRW Report: The human rights of older women - Human Rights Watch

Извор: WUNRN –18.12.2022

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар