Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Работилница „Стратешко застапување на случаи на прекршување на човекови права во здравствена заштита“

Во рамките на  проектот: „Човекови права во здравствена заштита“,на ден 30 октомври 2014 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ,  одржа еднодневна работилница на тема: „Стратешко застапување на случаи на прекршување на човекови права во здравствена заштита”. Проектот е финансиски поддржан од Програмата за јавно здравство на Фондациите отворено општество од Њујорк и Фондацијата отворено општество Македонија.

На работилницата присуствуваа девет претставници од граѓански организации и организации за заштита на права на пациенти. Работилницата имаше за цел анализирање на претходно подготвени случаи на прекршување на здравствени права, односно ограничување или прекршување на правата на пациентите во однос на здравствена заштита, здравствено осигурување и права на пациенти.

На последователни работилници, наведените здруженија на граѓани ќе информираат за преземените административни или судски постапки, како и за искуството, односно исходот од преземените акции за заштита на прекршувања на здравствените права.

30.10.2014

Втор модул од обуката за “Здравство и буџети”, наменет за граѓански организации од РМ

Вториот модул од обуката за  “Здравство и буџети” наменет за претставници на граѓански организации од РМ ќе се одржи во периодот од 11 до 13 декември 2014 година во хотелот Сириус, Струмица. На обуката ќе присуствуваат 25 претставници од  14 граѓански организации од Р. Македонија.  На обуката ќе бидат обработени повеќе теми, како: алатки за анализа на буџети, техники за читање и мониторинг на буџети, останати методологии на социјална отчетност итн. Обуката ќе ја спроведат Дарко Антиќ, координатор за мониторинг и анализа на буџети од ЕСЕ; Борјан Павловски, координатор на програмата за јавно здравство и женско здравје и Ванчо Велинов, економист од Институтот за јавно здравје на РМ.

 

Прва работна средба за подготовка на формулари за набљудување на судски случаи (09.12.2014 година)

Во месец октомври 2014 година Здружението ЕСЕ започна со реализација на проектот на УСАИД за правна заштита на жените. Станува збор за тригодишен проект кој ЕСЕ го спроведува во партнерство со организациите ЛА СТРАДА и Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, чија основна цел е подигнување на степенот на правна заштита на жените жртви на насилство (семејно насилство, трговија со жени, сексуално насилство, сексуални работнички) и дискриминација. Во рамки на проектот предвидено е спроведување на набљудување на судски случаи поврзани со насилство и дискриминација врз жените,  со цел подготовка на анализа со препораки за унапредување на степенот на судска заштита.

На ден 09ти декември 2014 година Здружение ЕСЕ ја организира првата работна средба за подготовка на формулари (прашалници) за набљудување на судски случаи поврзани со родово засновано насилство и дискриминација. На работната средба присуствуваат претставници од ранливите групи (жени жртви на дискриминација и насилство), граѓански и кривични судии, обвинители, адвокати, претставници од релевантни меѓународни организации, како и претставници на партнерските организации вклучени во проектот.  Формуларите ќе претставуваат основа за собирање на податоците за постапувањето на судиите во случаите на насилство и дискриминација врз жените.

 

Експертски состанок на тема Социјална отчетност и правно зајакнување: Обединување на пристапите во борба за здравствените права

Во периодот од 2-3 декември, 2014 година во организација на Фондациите отворено општество, Њујорк во Њујорк беше организиран експертски состанок на кој присуствуваа повеќе граѓански организации од целиот свет кои работат на полето на социјална отчетност и правно зајакнување, како и обединување на двата пристапи во насока на унапредување на здравствените права. Состанокот имаше за цел разгледување на состојбите во однос на примената на двата пристапи; можностите за документирањето и учење; како и можностите за соработка меѓу граѓанските организации кои ги применуваат овие пристапи.  На оваа средба присуствуваа Јасминка Фришчиќ, извршна директорка на ЕСЕ и Борјан Павловски, координатор на програмата за  јавно здравство и женско здравје.

 

Седма Европска конференција за јавно здравје - „Премостување на разликите: Намалување на нееднаквостите во здравјето и здравствената заштита“

Седмата Европска конференција за јавно здравје се одржа во периодот од 19 – 22 ноември 2014 година во Глазгов, Обединетото Кралство. Темата на Конференцијата беше „Премостување на разликите: Намалување на нееднаквостите во здравјето и здравствената заштита“. На Конференцијата учествуваше координаторот на Програмата за јавно здравје и здравје на жените од Здружение ЕСЕ. При тоа претставникот од ЕСЕ имаше презентација на работилницата организирана од страна на ASPHER, со наслов „Човековите права во здравствената заштита“, при што беа презентирани активностите на ЕСЕ во рамките на работата на полето на унапредување на човековите права во здравствената заштита со посебен осврт на обуките кои ЕСЕ ги има спроведено за професионалците. Исто така претставникот на ЕСЕ имаше и постер презентација во рамки на постер сесијата на секцијата за здравје на мигрантите и етничките малцинства. Постер презентацијата се состоеше од дел од наодите од истражувањето „Сите сме луѓе: секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност – Состојбите во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на здравје помеѓу Ромите во Република Македонија“.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар