Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Националните политики за унапредување на здравјето на мајките и децата не допираат до ранливите заедници и Ромите

Ромската заедница се уште се соочува со проблеми при обезбедување на квалитетна, достапна и навремена здравствена заштита за жените и децата, иако Владата секоја година одвојува средства од буџетот и обезбедува донации и кредити за оваа намена.

Денес во Скопје ромската заедница во соработка со граѓанските организации Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Центарот за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ, НВО КХАМ и Ромскиот Ресурсен Центар - РРЦ,[1] побараа од Владата на РМ и Министерството за здравство да ги прифатат предложени мерки за зголемување на опфатот на мајките и децата од ромските заедници со превентивни здравствени услуги и имунизација, со цел да се постигне: соодветен број на патронажни посети за време на бременост, по породување, за деца вон образовен систем, за жени во репродуктивен период и  за адолесценти; здравствена едукација за детско здравје и вакцинација во Ромски и рурални средини; опфат на децата Роми со вакцинација, еднаков со децата од другите етнички заедници во Македонија.

Повеќе...

Проект на УСАИД за правна заштита на жените: Обука за граѓански организации

Во рамките на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените, во периодот од 21ви - 23ти јуни 2016 година во хотел Рамада Плаза, Гевгелија, Здружението ЕСЕ организираше обука за граѓански организации на тема „Примена на меѓународните и регионални механизми за заштита на женските човекови права со фокус на насилство врз жените“. На обуката се обратија претставници на IWRAW Asia Pacific од Малезија, Ayesha Sen Choudhury и Wathshlah Naidu, како и Јаким Наумов, адвокат од Р. Македонија.  

На настанот присуствуваа претставници на десетина граѓански организации кои работат на полето на обезбедување на правна помош за жените жртви на насилство. На присутните им беа во детали презентирани механизмите за заштита на женските човекови права на меѓународно и регионално ниво, односно Комитетот за елиминирање на дискриминацијата врз жените при ОН и Европскиот суд за човекови права.   Посебна сесија имаше за разгледување на дел од случаите на дискриминација и насилство врз жените на кои работат граѓанските организации, како и подготовка на план за следни активности кои треба да бидат преземени во рамките на истите.

Повеќе...

Учество на „Годишна средба на судски набљудувачи 2016“ на ОБСЕ/ОДИХР

Во периодот од 15ти до 17ти јуни 2016 година во Тирана, Албанија, ОБСЕ/ОДИХР организираа „Годишна средба на судски набљудувачи 2016“.  На настанот присуствуваа мисиите на ОБСЕ од различни држави, како и претставници на граѓански организации кои работат на полето на набљудување на судски постапки поврзани со остварувањето на човековите слободи и права.

Здружение ЕСЕ учествуваше со свој претставник на настанот, Стојан Мишев, асистент на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените. Од страна на претставникот на ЕСЕ беше модерирана тематската сесија „Род и различности“ на која беа разменети различните искуства во однос на набљудувањето на судски предмети поврзани со родово засновано насилство. Во рамките на оваа сесија беше презентиран Проектот на УСАИД за правна заштита на жените и постигнатите резултати во рамките на истиот.  

 

Унапредување на пристапот до здравствените услуги за лицата кои живеат со ретки болести во Р. Македонија

На ден 24 јуни 2016 година  (петок) во хотел Холидеј Ин, Скопје Здружение ЕСЕ во соработка со граѓанските организации кои работат на унапредување на здравјето на лицата кои живеат со ретки болести, членки на Националната алијанса за ретки болести во Р. Македонија одржаа конференција за печат под наслов „Унапредување на пристапот до здравствените услуги за лицата кои живеат со ретки болести во Р. Македонија“.

На конференцијата за печат се обратија: Борјан Павловски и Дарко Антиќ од Здружение ЕСЕ, Весна Стојмирова од Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ, Ања Босилкова од Здружение на граѓани за поддршка на лица со ретка болест ВИЛСОН Македонија и Драги Лулевиќ.

Повеќе...

Обука за спроведување на пилот истражување во Шуто Оризари

На 16 јуни, 2016 година Здружението ЕСЕ во соработка со Универзитетот Џон Хопкинс од САД спроведе еднодневна обука на 15 лица претставници на граѓански организации и ромската заедница од Шуто Оризари за спроведување на пилот истражување за оценување на здравствениот статус на Ромите во оваа општина. Обуката се одржа во хотел Континентал, Скопје. Оваа обука е дел од активностите од новиот интегриран концепт на социјална отчетност и правно зајакнување.

Работилницата се спроведе со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено Општество Македонија и  Фондациите Отворено Општество, Њујорк.

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар