Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Соопштение за медиуми - “Заедно за родово еднакво општество“

Меѓународниот ден на жената 08 март оваа година се одбележува под мотото “СкршиЈаПристрасноста – BreakTheBias”.

За 08 март 2022 година, наместо подарок сакаме да посакаме “Свет без предрасуди, дискриминација и стереотипи. Свет кој е рамноправен, правичен и инклузивен. Свет во кој се ценат различностите. Свет кој ја слави родовата рамноправност.[1]

По повод денешниот меѓународен ден на жената, сакаме да го привлечеме вниманието на општата и стручна јавност за нееднаквата положба на жените и да укажеме на неефективната правна заштита од семејното насилство, ограничените можности за вработување и недостатокот на основни здравствени услуги со кои продолжуваат да се соочуваат жените во нашето општество. Затоа, наместо честитки и подароци, и препорачуваме на Владата на РСМ на овој ден да преземе конкретни мерки за надминување на родовиот јаз и надминување на проблемите со кои се соочуваат жените во следните области:

Иако семејното насилство е законски регулирано од 2004 година, државата сеуште не ја обезбедува бесплатната правна помош која е потребна за  жените да можат да се заштитат од насилството и да ги решат правните проблеми со кои се соочуваат, како што се разводот на бракот, старателството, издршката врз децата, делбата на имотот итн. Отежната комуникација со институциите дополнително ја влошува состојбата на жените кои секојдневно зад затворените врати на домот трпат навреди, омаловажувања, вербални и физички напади, неодобрени сексуални односи, забрана за пристап до пари. Дури 70% од жените што претрпеле семејно насилство не се информирани за можноста за користење на бесплатна правна помош во постапката за изрекување на привремени мерки за заштита и постапката за развод  на брак, додека 55% од нив  не се задоволни од обезбедената стручна помош од ЦСР и Министерството за правда[2]. Здружение ЕСЕ веќе 20 години обезбедува правна помош за жените кои претрпеле семејно насилство и ги охрабрува да го пријават насилството и побараат помош и поддршка. За искуството со семејното насилство и колку е потребна правната помош за решавањето на проблемите сведочат три жени кои се обратиле во Центарот за правна помош при ЕСЕ,  чии изјави се достапни на следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=Qi7QntMv9AM&t=1s

Повеќе...

Промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и одбележување десет години Партнерство за отворена власт во Северна Македонија

На 23 февруари 2022 година, во организација на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Фондацијата Отворено општество – Македонија, Министерството за информатичко општество и администрација и Центарот за граѓански комуникации, се одржа Конференција на високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023. Со конференцијата беше одбележана и 10-годишнината од приклучувањето на Северна Македонија во меѓународната иницијатива Партнерство за отворена власт.

Конференцијата се одржа како дел од активностите на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“, кој е финансиран од Секретаријатот на Партнерството за отворена власт.

Повеќе...

Конференција на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

На 23 февруари (среда) 2022 година, со почеток во 10.30 часот во х. Александар Палас – Скопје, ќе се одржи Конференцијата на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и одбележувањето на десет години Партнерство за отворена власт во Северна Македонија.

Конференцијата е во рамки на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт2021-2023“,кој партнерски го спроведуваат Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ),.

На Конференцијата присутните ќе се осврнат на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес; ќе дадат преглед на процесот во кој беа утврдени приоритетните области при ко-креација на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (НАП за ПОВ 2021-2023); ќе ги споделат плановите за спроведување и следење на заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и секако ќе се осврнат на одбележување на десетгодишнината на процесот на Партнерство за отворена власт во Северна Македонија.

Програма за работа на конференцијата на македонски

Програма за работа на конференцијата на англиски

Програма за работа на конференцијата на албански

 

Спроведена обука за Социјална отчетност во рамки на мрежата COPASAH – Европа

На 14.02.2022 година, Здружение ЕСЕ спроведе онлајн обука по однос на примена на методологиите на Социјална отчетност, наменета за граѓанските организации од регионот кои се членки на мрежата COPASAH – Европа. На обуката беа разработени темите по однос на социјалната отчетност, примена на методологијата за мониторинг во заедницата, примена на социјалната ревизија, како и примена на методологиите на мониторинг и анализа на буџети. Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации да се запознаат со овие пристапи и методологии, како и со предноста за примената на методологиите во работата со маргинализираните заедници. На обуката учествуваа 14 учесници од 11 граѓански организации од Северна Македонија, Романија, Србија и Црна Гора.

Повеќе...

04ти Февруари – Светски ден за борба против ракот

Денес на Светскиот ден за борба против ракот, Здружение ЕСЕ бара да се зголеми опфатот на жените со Програмите за скрининг (рано откривање) на ракот на грлото на матката и ракот на дојката, на Министерството за здравство.

Напоменуваме дека во 2020 година само 5,6% од жените од целната возрасна група биле опфатени со скрининг на рак на грлото на матката. Додека во истата година со скрининг на рак на дојка се опфатени поразителни 0,3% од жените на возраст од 50 до 69 години.

Состојбите се уште понеповолни помеѓу жените Ромки, односно во периодот од 2012 до 2019 година, само 16% од жените Ромки на возраст од 24 до 60 години биле опфатени со скрининг на рак на грлото на матката. Во истиот период (2012 – 2019) со скринингот биле опфатени 28% од жените на национално ниво.  ,

Светскиот ден за борба против ракот се одбележува секоја година на 04-ти февруари, како иницијатива на Меѓународната унија за контрола на ракот . Мотото на Светскиот ден за 2022 година е „Да го затвориме јазот во пристапот до здравствената заштита.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар