Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Работилница за родово одговорно буџетирање - 2015

На почетокот од месец јуни, пет лица од Здружението ЕСЕ го посетија Cape Town и учествуваа на тридневна работилница за унапредување на работата на ЕСЕ во областа на родовото буџетирање. Оваа работилница е трета од низата на работилници кои ЕСЕ ги реализираше во соработка со меѓународен експерт за родово одговорно буџетирање, Деби Бадлендер. За време на  работилницата беа опфатени следните теми: трошоци за спроведување на различни пристапи за обезбедување на бесплатни ПАП тестови за жените од руралните и оддалечени средини; неплатена грижа за тешко болно лице; имплементација на ОРИО грантот; финансирање на стратегијата за семејно насилство; буџетска анализа од аспект на исполнување на економските, културните и социјалните права; бесплатна правна помош за жени жртви на семејно насилство и планирање на работата на ЕСЕ во областа на родово одговорно буџетирање за периодот 2015/2016 година.

 

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар