Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Работилница за планирање на активности за застапување со примена на алатки за креативен активизам

Здружението ЕСЕ на 28 и 29 септември 2015 година во ГЕМ Клубот во Скопје  во соработка со Младинскиот Образовен Форум спроведува дводневна работилница за развивање на кампањи и план за застапување за унапредување на пристапот на децата Роми до превентивни здравствени услуги и вакцинација и жените Ромки до превентивни гинеколошки услуги преку примена на креативен активизам.

На работилницата учествуваат и трите ромски партнерски организации (КХАМ, РРЦ и ЦДРИМ). Покрај активностите за планирање, на работилницата  организациите се запознаа и со искуствата  од примена на алатки на креативен активизам во процесот за застапување од земјата и светот.

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар