Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Обука за вработени и волонтери од ромските партнерските организации

Во периодот 09ти и 10ти ноември 2015 година, Здружението ЕСЕ организираше обука на тема „Организација на тим и меѓучовечки односи“ за претставниците на ромските партнерски организации од општините Шуто Оризари и Делчево: ЦДРИМ, РРЦ и КХАМ.  На обуката учествуваа сите вработени и волонтери од овие организации кои се вклучени во спроведувањето на проектите насочени кон унапредување на ромското здравје во нивните заедници.

Обуката беше спроведена од страна на Славе Младеновски од Институтот 4Р кој беше ангажиран за оваа цел од страна на ЕСЕ. Следните теми беа опфатени со обуката: основни елементи на управување со човечки ресурси, прием и селекција на нови кадри, анализа на работно место и работни задачи, процес на поставување на цели во работата, лични постапки при донесување на одлуки, избор на членови во тимот.

Оваа обука се организираше со цел јакнење на капацитетите на сите лица кои се ангажирани во спроведувањето на активностите за социјална отчетност и параправна помош и поддршка во партнерските организации.

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар