Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Инвестирајте во здравјето на ранливите и маргинализираните заедници

Повик до политичките партии за претстојните парламентарни избори

Здружението ЕСЕ на 08 април, во х. Holliday Inn, како дел од иницијативата на повеќе здруженија на граѓани: Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, ХЕРА, Левичарско движење - Солидарност и ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, присуствуваше на тркалезна маса со политичките партии. На истата  беа елаборирани утврдените приоритети од областа на здравството и здравствената заштита, односно достапноста, пристапот и квалитетот на здравствените услуги наменети за  жените, Ромите, маргинализираните групи, болните од малигни заболувања, дијабетис и пациенти со алергии.

Здружение ЕСЕ ги образложи следните идентификувани проблеми, и тоа: недоволен опфат на жените со примарна гинеколошка здравствена заштита, недоволен опфат на жените со здравствените услуги од Програмата за скрининг за карцином на грло на матка и дојка, и недоволен опфат на мајките и децата Роми со превентивни здравствени услуги (вакцинација, посета на патронажни сестри и здравствена едукација).

Прочитајте повеќе

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар