Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Проект на CNV International за заштита на права од работен однос – Средба на клучни засегнати страни

На ден 25.11.2016 година во хотел Бест Вестерн во Скопје, во рамките на Проектот на CNV International за заштита на правата од работен однос се одржа средба на која присуствуваа судии, претставници на синдикални организации и стручни лица во областа на работните односи.

Основна цел на средбата беше да се презентираат главните наоди од набљудувањето на граѓански судски постапки поврзани со повреда на правата од работен однос, дискриминација и вознемирување на работно место, за периодот 2014, 2015 и 2016 година, кое беше спроведено во следните судови: Основен суд Скопје 2, Основен суд Штип, Основен суд Радовиш, Основен суд Тетово и Основен суд Гостивар, како и да се дефинираат препораки за унапредување на законската рамка за заштита на овие права.

Од особено значење е тоа што за време на средба од страна на присутните беа предочени конкретни препораки за унапредување на судското постапување во предметите од ваков вид, како и препораки во однос на потребните измени и дополнувања на националната законска рамка за заштита на правата од работен однос.

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар