Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Работилница за Развивање на комуникациска стратегија за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 13 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска учествуваа на Работилница за Развивање на комуникациска стратегија за проектот.