Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Генерално Собрание на ЕСЕ – 30.01.2018

На 30.01.2018 се одржа седница на Генералното собрание на ЕСЕ, во рамки на која беа презентирани и усвоени годишниот извештај за работењето на ЕСЕ за 2017 година и годишната програма за работа за 2018 година.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар