Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

ЕСЕ е дел од работилницата „Развивање на бизнис план за економски активности/социјално претприемништво“

Претставници на ЕСЕ се дел од работилницата за социјалното претприемништо и бизнис планирање.

На работилницата се дискутираше за моделите на социјалното претприемништво, бизнис идеи и можностите за економско јакнење и работно ангажирање на жените кои претрпеле семејно насилство, кориснички на услугите на Центарот за правна помош и психолошко советувалиште на ЕСЕ. 

Обуката ја одржа Бранко Докузовски од Здружението ХОРУС во просториите на ЕСЕ.

Работилницата се организира во насока на развивање на бизнис план за вработување на ранливите категории и унапредување на социјалното претприемништво за отварање на социјални претпријатија.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар