Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Обука за социјална отчетност и правно зајакнување

Здружението ЕСЕ одржува обука за социјална  отчетност и правно зајакнување. Цел на обуката е унапредување на правата на здравје и пристап на здравствена заштита на Ромите во регионот.

На обуката присуствуваат претставници од пет земји: Македонија, Словачка, Унгарија, Бугарија и Романија, кои преку размена на искуства за социјална отчетност и правно зајакнување ќе придонесат за подобрување на правата на оваа маргинализирана група на национално ниво. 

Обуката ќе трае три дена и истата е поддржана од Фондациите отворено општество и Фондацијата отворено општество Македонија.

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар