Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Трет ден: Обука за социјална отчетност и правно застапување

На третиот ден од регионалната обука на учесниците им беа презентиран процесот на спојување на методите за работа на социјалната отчетност и правното зајакнување  со цел соодветно препознавање  и адресирање на проблемите на ромската заедница.

Дополнително се отвори дебата на кој начин да се решат проблемите на Ромската заедница и како да се имплементираат методологиите за социјална отчетност и правно застапување во иднина, со цел да се постигнат позитивни промени и подобрување на пристапот до здравствена заштита и степенот на користење на здравствените права на Ромите во регионот.

Исто така беше дискутирано по однос на можностите за заедничко делување и вмрежување на граѓанските организации од регионот кои работат на полето на унапредување на здравјето на Ромите.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар