Граѓаните на општина Тетово и с. Шипковица дискутираа и ги оценуваа активните мерки и програми за вработување, како и услугите за вработување кои ги нуди АВРМ

Оваа дискусија е дел од активностите за мониторинг на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

Проектот е поддржан од Европската Унија  и преку неговата имплментација Здружението ЕСЕ и „Акција Здруженска“ спроведоа низа на активности во насока на оценување на начинот на имплементација на политиките и мерките за вработување во РМ.

View the embedded image gallery online at:
http://esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/3151-gragjanite-na-opstina-tetovo-i-s-sipkovica-diskutiraa-i-gi-ocenuvaa-aktivnite-merki-i-programi-za-vrabotuvanje,-kako-i-uslugite-za-vrabotuvanje-koi-gi-nudi-avrm.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId11b7270b20