Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Фокус групи во Струмица

Организација на жени Струмица, на 12.07.2019 година, одржа две фокус групи со невработени жени и жени вработени како резултат на активните мерки и услуги за вработување, жителки на две населени места од Струмица, Дабиле и Добрејци. На Фокус групите беше дискутирано нивото на информираност на жените со активните мерки и услуги за вработување, пристапот до истите, нивната корисност, степенот на задоволство, нивниот квалитет итн. на двата настани присуствуваа вкупно 20 лица.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар