Средба за мапирање во Струмица

Во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” граѓаните на општина Струмица, он населените места Добрејци и Дабиле, на 25.01.2019 год. спроведоа процес на мапирање на заедницата во кој идентификуваа лица кои се потенцијални корисници, односно корисници на мерките за вработување предвидени до Акцискиот План за вработување на Агенцијата за вработување за 2018 година. Мапирањето на заедницата претставува иницијален чекор во спроведувањето на методологијата за мониторинг во заедницата, која ќе им овозможи на граѓаните активно да учествуваат во следење, мерење и оценка на тековните мерки за вработување кои ги спроведува Агенцијата за вработување, како и активно да бараат креирање и имплементација на мерки согласно нивните реални потреби. На средбата присуствуваа 20 учесници.

View the embedded image gallery online at:
http://esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/3377-sredba-za-mapiranje-vo-strumica.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId88e5a72cb9