Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Едукативна работилница за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Струмица

Организација на жени Струмица, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 26 и на 27.03.2019.2019 год., одржа две едукативни работилници за запознавање со правата за користење на активните мерки и услуги за вработување, на која присуствуваа вкупно 23 лица од Струмица.

Овој настан е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар