Обука за бизнис и мотивација за самовработување на жени кои претрпеле семејно насилство

Како дел од редовните напори на ЕСЕ за поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство во насока на економско осамостојување и одржливост, на 20 и 21 септември во Public Room во соработка со Јован Сталевски, ЦЕФЕ Македонија за корисничките на Центарот за правна помош во ЕСЕ беше спроведена обука за бизнис и мотивација за основање на сопствен бизнис и самоангажирање. Оваа обука е дел од серијата обуки кои овие жени ќе ги добијат во текот на Октомври 2022 година.

View the embedded image gallery online at:
http://esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/4298-obuka-za-biznis-i-motivacija-za-samovrabotuvanje-na-zeni-koi-pretrpele-semejno-nasilstvo.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId174ce59a72