Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Програми за работа и извештаи

 

Програми за работа

 

Програма за работа 2013

Програма за работа 2014

Програма за работа 2015

Програма за работа 2016

Програма за работа 2017

Програма за работа 2018

 

Извештаи

 

Извештај 2012

Извештај 2013

Извештај 2014

Извештај 2015

Извештај 2016

Извештај 2017

 

Претходни програми за работа

Претходни извештаи

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар