Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Обука за изработка на накит од полимерна глина и епоксидна смола наменета за жени кои претрпеле семејно насилство

Како дел од редовните напори на ЕСЕ за поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство во насока на економско осамостојување и одржливост, на 12 и 13 октомври во соработка со дизајнерката Марија за корисничките на Центарот за правна помош во ЕСЕ беше спроведена обука за изработка на накит од полимерна глина и епоксидна смола.Целта на обуката за накит од епоксидна смола и полимерна глина е на учесниците да им обезбеди целосни информации за карактеристиките на материјалите и совладување на неопходните техники и вештини за самостојно изработување на различни креативни производи од полимерна глина и епоксидна смола. Оваа обука е дел од серијата обуки кои ги организира ЕСЕ, а по завршувањето на истата ЕСЕ ќе обезбеди материјали и алатки на учесничките за започнување со практична работа.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre