Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Работилница за изработка на накит и украси

На 9 декември се одржа работилница во просториите на Центарот за социјални претпријатија.

Целта на овие работилници е подобрување на состојбата на жената и надминување на сериозниот проблем со семејното насилство, со кој се соочуваат голем број на жени во нашето општество.

По претходно посетување на обука за изработка на накит, самите жени добија шанса рачно да изработат производи на тема новогодишните празници.

Производите кои ги изработија (накит, новогодишни украси, лампиони) се уникатни и ќе добијат шанса за продажба преку нашата онлајн платформа Погон.мк.

Погон.мк е платформа која овозможува изложување, пласирање и промоција на производи и услуги со цел поддршка на неформални и мали формални производители или обезбедувачи на услуги.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre