Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Нашето здравје не е на продажба

 

23.03.2020 - Лекови за луѓето, не за профит!


28.03.2020 - Јавно здравствени услуги за граѓаните, наместо јавнo приватно партнерство


03.04.2020 - Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје


07.04.2020 - На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни   здравствени политики во Европа

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар