Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Влијанието на кризата предизвикана од Ковид-19 врз жените и жените ромки од Република Северна Македонија

Влијанието на кризата предизвикана од Ковид-19 врз жените и жените ромки од Република Северна Македонија

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар