Инфографик - Влијанието на Ковид-19 кризата врз жените и жените Ромки

Инфографик - Влијанието на Ковид-19 кризата врз жените и жените Ромки