Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Центарот за економски анализи на Р. Македонија (ЦЕА) го изработи првиот граѓански буџет во Р. Македонија

На 17 април 2013 година, ЦЕА го промовираше граѓанскиот буџет за Р. Македонија подготвен од нивна страна. Граѓанскиот буџет е еден од основните документ кој треба секоја држава да го подготвува и објавува во текот на буџетскиот процес, а со цел да ги запознае граѓаните со структурата на државниот буџет. Р. Македонија во изминатите 22 години не пројави интерес за подготовка на ваков вид на буџетски документ и покрај укажувањата на повеќе меѓународни организации кои ја оценуваат буџетската транспарентност на државите (International budget partnership – Open Budget Survey 2012).

Повеќе информации за содржината на подготвениот граѓански буџет можете да најдете на следниот линк: http://www.mkbudget.org/docs/GraganskiBudgetFinalS.pdf

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар