Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Generation Equality Compact on Women, Peace & Security & Humanitarian Action

Direct Link to Full 4-Page Concept Note:

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-06/GENERATION_EQUALITY_COMPACT_WPSHA_Concept_Note.pdf

Извор: WUNRN – 02.07.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар