Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

WHO Manifesto for a Healthy & Green COVID-19 Recovery

Direct Link to Full 5-Page WHO Document:

https://mcusercontent.com/eb520eecfe82a5bf0d814ea1f/files/ad8d43df-b147-43df-bb24-48b8caf82ca1/who_manifesto_for_a_healthy_and_green_post_covid_recovery.pdf?utm_source=FWM+Action+Plan&utm_campaign=d06bc5c31c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_13_07_11&utm_medium=email&utm_term=0_d4ac885d0c-d06bc5c31c-&mc_cid=d06bc5c31c&mc_eid=378b146cf7

Извор: WUNRN – 21.07.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар