Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

COVID-19 at the Intersection of Gender & Disability

Women Enabled International

 Direct Link to Full 4-Page Executive Summary:

https://womenenabled.org/pdfs/Women%20Enabled%20International%20COVID-19%20at%20the%20Intersection%20of%20Gender%20and%20Disability%20Executive%20Summary%20May%202020%20Final.pdf

Извор: WUNRN – 30.07.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар