Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Women Migrant Workers & COVID-19 - Impacts

Direct Link to Full 30-Page 2020 Publication:

https://publications.iom.int/system/files/pdf/the-gender-dimensions-of-the-labour-migration.pdf

Извор: WUNRN - 13.08.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар