Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

ICJ launches global report on COVID-19 and the right to health

The ICJ launched a report on COVID-19 and the right to health globally: https://www.icj.org/icj-new-global-report-shows-that-the-right-to-health-must-be-central-to-state-responses-to-covid-19/

Living Like People Who Die Slowly: The Need for Right to Health Compliant COVID-19 Responses

Living Like People Who Die Slowly: The Need for Right to Health Compliant COVID-19 Responses - Executive Summary

Извор: International Commission of Jurists (Africa) – 01.09.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар