Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

EU-OSCE - Combating Trafficking in Human Beings

OSCE Special Representative & Co-Ordinator for Combating Trafficking in Human Beings

https://www.osce.org/secretariat/434492

Direct Link to Full 4-Page Text:

https://www.osce.org/files/f/documents/e/0/74755.pdf

 

Извор: WUNRN – 02.10.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар