Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Decade of Healthy Ageing 2020-2030 - Older Women

Direct Lik to Full 26-Page Publication:

decade-proposal-final-apr2020-en.pdf (who.int)

Извор: WUNRN – 08.02.2022

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар