Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

SDG Good Practices: Sustainable Development Goals

Direct Link to Full 59-Page 2022 Publication:

SDGs Good Practices - second edition - FINAL FEB092022.pdf (un.org)

Извор: WUNRN – 14.03.2022

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар