Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Tax Justice for Women's Rights

Direct Link to Full 4-PAGE 2022 Document:

EN - Concept note GDOA 2022 VF (globaltaxjustice.org)

Извор: WUNRN – 14.04.2022

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар