Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2022 People Power Under Attack – CIVICUS + Top 10 Violations to Civic Freedoms

Direct Link to Full 66-Page 2022 CIVICUS Report: https://civicusmonitor.contentfiles.net/media/documents/GlobalFindings2022.pdf

 

Извор: WUNRN – 17.03.2023

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар