Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

The State of Food Security & Nutrition in the World 2022

Direct Link to Full 280-Page FAO 2022 Publication:

The State of Food Security and Nutrition in the World 2022 (fao.org)

Извор: WUNRN – 21.02.2023

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар