Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Words & Deeds: Holding Governments Accountable to the Beijing +30 Review Process

Direct Link to Full 8-Page 2023 Equality Now Document:

EN-Beijing-2023-Economic-Status-ENG-05.pdf (storage.googleapis.com)

Извор: WUNRN – 23.02.2023

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар