ДА за финансиски средства за унапредување на здравјето на жените, НЕ за кампањи кои ги дискриминираат жените

Здружението ЕСЕ, во соработка со граѓанската организација ХЕРА, денес одржа прес-конференција за медиуми и јавна расправа, на кои ги презентираше клучните наоди од спроведениот мониторинг на трошењето на буџетските средства за спроведување на медиумската кампања “Избери живот, имаш право на избор” и наодите од спроведеното истражување помеѓу населението и гинеколозите за перцепцијата и ставовите по однос на абортусот.

Владата на РМ, наместо да троши 10% од буџетот за превентивна здравствена заштита за спроведување на една медиумска кампања и притоа да ги дискриминира жените и ги повредува нивните репродуктивни права, а и ги стигматизира жените кои веќе имаат направено или планираат да направат абортус, ДА ги искористи средствата за унапредување на здравјето на жените и да обезбеди квалитетни и соодветни превентивни услуги преку Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца и Програмата за рана детекција на малигни заболувања.

Прочитај повеќе за резултатите...

Погледни видео од прес-конференцијата...