Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Соопштение за медиуми - Забрзување на реформите во системот за заштита од семејно насилство

На 25 септември 2019 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ со поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учествоорганизираше форум за судии и претставници на институциите вклучени во системот за заштита од семејно насилство.На форумот беа презентирани наодите од спроведеното судско набљудување на тековни и завршени предмети за семејно насилство како и препораки за унапредување на системот за заштита од семејно насилство.

Пред присутните се обратија Заменик министер за правда г-дин Оливер Ристовски, Директорка на Академијата за судии и јавни обвинители проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, како и граѓански и кривични судии.

На форумот беа потенцирани дел од бариерите со кои се соочуваат жените кои претрпеле семејно насилство во нивниот пристап до правда, како немањето на бесплатна правна помош, одолговлекувањето на судските постапки, изрекувањето на поблаги казни за сторителите на семејно насилство и неизвршувањето на привремените мерки. Додека пак, некоординираноста помеѓу надлежните институции, недостатокот на континуирана системска едукација на стручните лица и немањето на посебна евиденција за предметите на семејно насилство се системски недостатоци  кои значително придонесуваат за неефективна заштита од семејно насилство.

Претставниците на Основните судови, Јавните обвинителства, Центрите за социјална работа и Секторите за внатрешни работи ја нагласија потребата за поголема координираност помеѓу  институциите и преземање на мерки за подобрување на постоечкиот систем за заштита од семејно насилство.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар