Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Нови уредби со законска сила за време на вонредната состојба

Центарот за правна помош при Здружението ЕСЕ ги информира граѓаните дека стапија во сила новите владини одлуки, со важност од 27.04.2020, со кои се олеснува пристапот за остварување на права за социјалната заштита по основ на материјално необезбедени домаќинства, за лица со трајна или времена попреченост како и за лица со потреба за помош и нега од друго лице.

Поточно, за време на вонредната состојба секое материјално необезбедено домаќинство со вкупни приходи во износ под утврдената гарантирана минимална помош има можност во подрачните одделенија на ЦСР да поднесе барање за гарантирана минимална помош дури и во ситуација кога е избришан од евиденцијата за невработени лица или пак во текот на времената состојба му е прекинат работниот однос со спогодба или отказ. Податоците за приходите, имотот и имотните права по однос на барањето за гарантирана минимална помош ќе се прибираат по службена должност од страна на ЦСР, кој контролата за увид во состојбата на семејствата ќе ја изврши по два месеца од истекот на вонредната состојба. Исто така, на граѓаните кои се корисници на правото за надоместок заради попреченост или надоместок за помош и нега од друго лице а на кои им била утврдена и потребата од контролен преглед од надлежна лекарска комисија, овој рок им се продолжува за два месеци по истекот на вонредната состојба. Дополнително, со уредбата се овозможува и продолжување за покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството до септември 2020 година.

Воедно ги известуваме граѓаните по однос на одлуката за правото на остварениот поврат од данокот на додадена вредност преку проектот „Мој ДДВ„ а кои како физички лица оствариле право на враќање на данок на додадена вредност, дека најдоцна до 5-ти мај 2020 година можат да изберат опција да го донираат целиот износ во Буџетот на РСМ поради справување со последиците од коронавирусот КОВИД – 19 или да се изјаснат негативно, односно имаат право на поврат на овие средства со исплата на лична трансакциска сметка.

За сите оние на кои им се потребни дополнителни информации, Ве молиме обратете се на контакт телефонот 071 266 101 на Центарот за правна помош на ЕСЕ.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар