Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Средба на граѓански организации за формирање на регионална мрежа за примена на социјална отчетност за пристап до здравствени услуги

Денес, 12.05.2021, се одржа втората средба на граѓански организации од регионот на југоисточна и централна Европа, на која се дискутираше за потребите, можностите и следните чекори за регионална соработка во насока на практикување на методологиите за социјална отчетност за унапредување на пристапот до јавни здравствени услуги. Средбата е дел од активностите на ЕСЕ поддржани од PAI и COPASAH.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар