• esem@esem.org.mk
  • Јавете се: +389 (0) 2 3298 295; 3298 296
  • ул. Максим Горки 20/1-4 1000, Скопје, Република Македонија

Здравствен Информативен Центар

Здравствениот информативен центар има за цел да обезбеди еднакво достапна и бесплатна здравствена информација на сите жени без оглед на нивната возраст, финансиска состојба и етничка припадност.

Здравствениот информативен центар е отворен за да Ве посоветува, да Ве насочи, да Ве упати и заедно со Вас да ги совлада Вашите проблеми.

Основен принцип на Центарот за правна помош е почитување на Вашето право на доверливост на изнесените информации.

 Центарот нуди бесплатна квалитетна здравствена информација и поддршка за проблемите кои Ве загрижуваат, како што се:

  • менопауза;
  • контрацепција;
  • остеопороза;
  • сексуално преносливи инфекции
  • совети за млади.

Центарот исто така бесплатно нуди:

  • брзи тестови за одредување на шеќер, холестерол и триглицериди во крвта;
  • мерење на крвниот притисок.

Основен принцип на работа на Здравствениот информативен центар е почитување на Вашето право на доверливост на изнесените информации.

Центарот периодично организира кампањи за одредени здравствени проблеми на жените.

Здравствен информативен центар – ЕСЕ