• esem@esem.org.mk
 • Јавете се: +389 (0) 2 3298 295; 3298 296
 • ул. Максим Горки 20/1-4 1000, Скопје, Република Македонија

Центар за Правна Помош

Нашата општа определба е работа на полето на женските права како дел од општите човекови права. Заради унапредување на положбата на жената во правниот систем во Р.С. Македонија, формиравме центар за правна помош.

Нашата цел е давање бесплатна правна помош и заштита на жените на кои им е најпотребна, без разлика на нивната националност, религија и возраст.

Центарот за правна помош ќе го поттикне процесот на правно описменување на секоја жена и ќе овозможи нејзино активно вклучување во процесот на унапредување и заштита на нејзините права.

Центарот за правна помош Ви ги нуди следните услуги:

Бесплатни правни совети по телефон

- јавете ни се секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот,
- ќе Ви дадеме соодветен правен совет,
- ќе Ве упатиме до соодветна надлежна институција.

Бесплатно судско застапување

- јавете ни се секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот,
- ќе бидете примени од персоналот на Центарот за правна помош (ЦПП),
- како потенцијална странка ќе биде разгледана вашата комплетна документација,
- стручниот тим на ЦПП ќе оцени за понатамошните постапувања по вашиот случај.

Основен принцип на Центарот за правна помош е почитување на Вашето право на доверливост на изнесените информации.

Доменот на работа на Центарот за правна помош е:

 • брачни односи / развод на брак,
 • старателство,
 • издржување,
 • имотно‑правни односи,
 • наследни односи,
 • кривично-правна заштита,
 • социјална помош (совети и упатување),
 • психолошка поддршка.

Доколку сте жена – жртва на семејно насилство, Ви нудиме:

 • бесплатни правни совети на цела територија на Р.С. Македонија,
 • бесплатно судско застапување за оние случаи за кои се надлежни судовите во Скопје.

Јавете ни се:

 • ако ви треба помош, но не знаете од каде да почнете,
 • ако не сте сигурни каков вид правна помош и заштита Ви се потребни,
 • ако сте ги исцрпиле сите можни начини,
 • ако едноставно не знаете кому понатаму да му се обратите,
 • можеме да разговараме за сите можни опции и решенија за Вашиот проблем.

ЕСЕ – Центар за правна помош – Скопје