• esem@esem.org.mk
  • Јавете се: +389 (0) 2 3298 295; 3298 296
  • ул. Максим Горки 20/1-4 1000, Скопје, Република Македонија

Извештаи за работа

Извештаите за работа на здружението ЕСЕ може да ги преземете со кликање на иконата за соодветната година.

Извештај Десет чекори напред 1995-2005

Извештај 2005 - 2006

Извештај 2006 - 2007

Извештај 2007 - 2008

Извештај 2008 - 2009

Извештај 2010

Извештај 2011

Извештај 2012

Извештај 2013

Извештај 2014

Извештај 2015

Извештај 2016

Извештај 2017

Извештај 2018

Извештај 2019

Извештај 2020

Извештај 2021

Извештај 2022

Извештај 2023

Значајни постигнувања

2021 година

2022 година

2023 година