Координаторот на Програмата за јавно здравје и здравје на жените од Здружение ЕСЕ учествуваше на годишниот состанок на АСТРА Мрежата, кој се одржа во периодот од 27 – 28 мај 2024 година во Варшава, Р. Полска. На работниот состанок беше редефинирана мисијата на АСТРА мрежата и главните цели на мрежата, и беа дефинирани стратешките приоритети на АСТРА за наредниот период. Воедно беше подготвен нацрт акционен план за работата на мрежата во идниот период, вклучувајќи идентификување на можности за унапредување на работата, зголемена видливост на мрежата, зголемување на бројот на членови во мрежата, утврдување на можности за зголемена одржливост на мрежата како и на организациите членки на мрежата. АСТРА е мрежа на организации, која обединува организации кои работат на полето на унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје и права на жените, девојките и мажите во Источна, Централна и Југоисточна Европа како и во Централна Азија.[/vc_column_text]